Joomla 3 Templates by Varsity Jacket UK

Mir géifen Iech bieden, all d’Felder auszefëllen an drop opzepassen, datt d’Email-Adress richteg geschriwwen ass. / We would like to ask you to fill in all the fields and to watch out that the e-mail address has been written correctly.

D’Aschreiwung ass eréischt da gëlteg, wann den entspriechende Betrag op dem Konto vum NSL Stroossen agaangen ass. / The registration is valid only if he corresponding amount has been received in the NSL Stroossen account.

Den NSL Stroossen deklinéiert all Responsabilitéit am Zesummenhang mat Accidenter a Verletzunge wärend an no dem Bëschtrail. / NSL Stroossen declines any responsability regarding accidents and injuries during and after the Bëschtrail.

Fir d'10K an 17K Streck ass de Mindestalter 16 Joer. Fir de Kannerlaf muss een tëschent 3 an 15 Joer al sinn. / To take part in the 10K and 17K track, you must be 16 years or older. To take part in the kids run, you have to be between 3 and 15 years old.

- Virnumm a Familljennumm gi gefrot, fir Iech ze identifizéieren a fir dass Dir op d’Schlussresultat kommt. / First name and surname are requested in order to identify you and to list you on the final result table.
- D'Geschlecht gëtt gefrot, fir dass Dir an där richteger Resultatslëscht (weiblech a männlech) klassifizéiert kënnt ginn. / The Gender is requested in order to classify you in the right result list (male and female).
- D'Email-Adress gëtt gebraucht, wann z.B. Onkloerheete bei der Umeldung oder Nofroe beim Bezuele vum Startgeld sinn. D'Email-Adress gëtt net fir Reklammenzwecker benotzt a gëtt och net un Drëtter viruginn. / The e-mail address is used if there are any uncertainties concerning registration or if there are demands according to the payment of the start fee. The e-mail addresses are neither used for any advertising purposes nor are they passed on to third parties.
- D'Gebuertsjoer gëtt benotzt fir ze kontrolléieren, dass Dir Iech fir dee richtegen Trail ageschriwwen hutt. / The year of birth is needed to check, if you are registered for the right trail.
- D'Informatioun iwwert d’Lafklubmemberschaft ass fräiwëlleg a kënnt just op den Ausdrock vun de Resultater. / The information about the running club affiliation is optional and is just shown on the result list.

Dës Date ginn ausschliisslech fir d’Organisatioun vum Bëschtrail informatesch gebraucht a benotzt. Dir kënnt zu all Moment verlaangen, dass Är Date geläscht ginn, wat als Konsequenz huet, dass Dir spéiderhin net méi an de Resultatslëschten opgefouert gëtt. / Please note that this data is exclusively intended and used for the computer supported organization of our “Bëschtrail”. You may at any time request that your data are to be deleted, but, as a consequence, you are no more listed in our result lists thereafter./span

D'Online Aschreiwung ass op bis Mëttwoch Owend, den 10.07.2019 / Online registration is open until Wednesday evening 10th July 2010.

  Refresh Captcha